Trần Xuân An - LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH (tập thơ XXIII/45)Sách PDF (16 bài - chưa bổ sung)

Sách PDF (47 bài thơ - đã bổ sung, trọn tập)

(Tệp PDF trên txawriter.wordpress. com)


Link - ảnh bìa lớn hơn
.

MỤC LỤC
LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH

tập thơ đặc biệt chỉ mười sáu bài

(+ viết thêm ba mươi mốt bài)

LỜI NGỎ

1. LL. & QS. 1
NGÀY CỦA NGƯỜI CHA,
NGHĨ VỀ BÁC HỒ VÀ LÍ LỊCH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321570614783543/

2. LL. & QS. 2
LÍ LỊCH LÀ KHÔNG
TRONG THƠ BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321177488156189/

3. LL. & QS. 3
ƠN CHA MẸ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321150684825536/

4. LL. & QS. 4
TỪ CHỮ “TRẮNG”
CỦA CỤ PHÓ BẢNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2322629218011016/

5. LL. & QS. 5
VỀ XÃ BÀ ĐIỂM, KÍNH VIẾNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2331073443833260/

6. LL. & QS. 6
CÂY TRƯỚC NHÀ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2333944773546127/

7. LL. & QS. 7
QUỐC SỬ 1930-1975…
TRONG MỖI SƠ YẾU LÍ LỊCH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2335122693428335/

8. LL. & QS. 8
LẠI LÀ THƠ QUỐC SỬ & LÍ LỊCH MỖI NGƯỜI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2338518293088775

9. LL. & QS. 9
KÍNH YÊU THẬT, KHÔNG VỠ MỘNG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339167379690533/

10. LL. & QS. 10
CHÚT LÒNG SON
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339852869621984/

11. LL. & QS. 11
KHÓ ĐOÁN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2340000299607241/

12. LL. & QS. 12
VIẾT ĐÙA VÊ LÍ LỊCH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2340059732934631/

13. LL. & QS. 13
VẾT HẰN LÍNH QUỐC TỊCH PHÁP
TRONG LÍ LỊCH BÁC HỒ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2342574682683136/

14. LL. & QS. 14
LỚP NGƯỜI THỜI MẤT NƯỚC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2343265029280768/

15. LL. & QS. 15
MẶC AI VIẾT, GIẢNG DẠY THẾ NÀO,
ĐÓ CŨNG LÀ SỰ THẬT
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2344579365816001/

16. LL. & QS. 16
VIỆT NAM KHÔNG THỂ LÀ PHIÊN THUỘC
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2346703785603559/

~~ o0O0o0O0o ~~

~~ Đọc lại một bài thơ về LÍ LỊCH:
THĂM NHÀ LƯU NIỆM
CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (1907-1986)
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1937501913190417/

~~ Đọc lại
LÍ LỊCH & QUỐC SỬ
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2162831400657466

~~ o0O0o0O0o ~~

~ Danh mục tác phẩm của tác giả
~ Trân trọng mời xem…
~ Về mười đầu sách “Hoà giải dân tộc”
~ Mục lục tập thơ
~ Vài nét về tác giả

~~~~~ O0O0O0O0 ~~~~~

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TRẦN XUÂN AN

I. Thơ

1. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991.
2. Hát chiêu hồn mình, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.
3. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1993.
4. Lặng lẽ ở phố, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
5. Kẻ bị ném vào bão, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1995.
6. Hát với đời ơi thương mến, tập thơ, Nxb. Trẻ, 1996.
7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 1998.
8. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, tập thơ, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
9. Thơ những mùa hương, tập thơ, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2011.
10. Tưởng niệm Mẹ, tập thơ tự tuyển, Nxb. Thanh Niên, 2010.
11. Thơ sử và những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2011.
12. Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác, tập thơ, Nxb. Thanh Niên, 2012.
13. Mở lòng bàn tay để đan tay, tập thơ, Nxb. Trẻ, 2014.
14. Để lòng người thôi trầm uất, tập thơ, công bố tại Facebook & Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam, 2014.
15. Cầu Ý Hệ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2016.
16. Tuổi nhớ, tập thơ, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ, 2016.
17. Độc lập thật, khát vọng!, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
18. Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 2017
19. Bốn năm Chữ Thập Đỏ, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 3-2018
20. Trong tôi Bến Hải và Thạch Hãn, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 7-2018
21. Danh dự, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 10-2018
22. Cái nhìn của người hậu chiến, tập thơ, công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 04-2019
23. Lí lịch và quốc sử Chiến tranh Lạnh, tập thơ (mười sáu bài + 31 bài) 
công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 07-2019 – 10-2019 (47 bài thơ)

II. Tiểu thuyết, truyện kí:

24. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba), Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005.
25. Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.
26. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.
27. Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.
28. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn liên hoàn, 1999, Tạp chí điện tử Giao Điểm, 2005.
29. Tuổi học trò của tôi, hồi kí – tự truyện, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
30. Bên kia dốc “Mạ ơi!”, truyện vừa – hồi ức, Nxb. Hội Nhà văn, 2012.
31. Giữa thuở chuyển mùa, truyện – hồi ức, Nxb. Trẻ, 2013.
32. Sáng đều hai nửa gương mặt – truyện vừa (gồm 6 truyện ngắn), Facebook & các điểm mạng vi tính toàn cầu, 2016

III. Nghiên cứu, khảo luận:

33. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.
34. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
35. Những trang “Đại Nam thực lục” về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…(Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
36. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.
37. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.
38. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
39. Bàn thêm về mấy vấn nạn sử học, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2007.

IV. Phê bình & bình luận:

40. Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2005.
41. Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2005.
42. Thời sự văn hoá và suy nghĩ, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2008.
43. Đọc văn chương và cảm nghĩ, phê bình, viết ngắn & điểm sách, Nxb. Thanh Niên, 2009.
44. Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận, luận, đăng trên mạng vi tính toàn cầu, 2010.
45. Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương, phê bình, đăng trên các trang thông tin điện tử & điểm mạng toàn cầu, 2011.

Có 10 cuốn, viết và công bố từ 2014 trở về trước, chưa xuất bản thành sách giấy được, tôi (tác giả T.X.A.) đã gửi bản chữ vi tính cho YBOOK, thành viên của NXB. Trẻ, TP.HCM., cụ thể là gửi trực tiếp tại NXB. cho cô Hoạ Mi.

Trong đó, có hai đầu sách phê bình & bình luận, “Vì văn chương, bình – khảo và phiếm luận” và “Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương”, tôi đã gửi cả bản in giấy A4 và bản chữ vi tinh cho Chi nhánh NXB. Văn Học – anh Trương Đình Chiến – để xin giấy phép xuất bản dạng sách in giấy, nhưng chưa được cấp giấy phép.

TRÂN TRỌNG MỜI XEM
Bốn đầu sách có tính chất tự truyện của tác giả:

1) Tuổi học trò của tôi
(hồi kí – tự truyện, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự thuật về bản thân
qua việc khắc hoạ nhân vật Trần Nguyễn Phan

2) Ngôi trường tháng giêng
(tiểu thuyết – hồi ức, 1998), Nxb. Thanh Niên, 2003
Tác giả tự phân thân, khắc họa bản thân
qua việc xây dựng ba nhân vật Đặng Nam, Khoai,
Lộc Biếc

3) Bên kia Dốc “Mạ ơi!”
(truyện – hồi ức, 2012), Nxb. Hội Nhà văn, 2012
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Phan Huyên Đình

4) Giữa thuở chuyển mùa
(truyện – hồi ức, 2013), Nxb. Trẻ, 2013
Tác giả tự khắc họa bản thân
qua việc xây dựng nhân vật Nguyễn Phan Huyên

MƯỜI MỘT (11) ĐẦU SÁCH
TRONG 5 NĂM RƯỠI TRÊN FACEBOOK,
06-03-2014 — 24-07-2019

…………………………………….

Trân trọng mời đọc & tự in thành sách giấy
10 ĐẦU SÁCH THƠ, TRUYỆN, VỚI CHUYÊN ĐỀ
HOÀ GIẢI DÂN TỘC
SAU CUỘC NỘI CHIẾN – CHỐNG NGOẠI XÂM
TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
(1945-1954-1975 — 1989/1991)
(kể thêm tập thơ tình cảm TUỔI NHỚ là 11 đầu sách)
.
Đầu sách thứ 11: 16 bài thơ mới viết, tháng 6 & tháng 7-2019 + 31 bài, viết tiếp đến 10-2019
.
Tác giả: Trần Xuân An
(tác giả của 45 đầu sách: 25 đầu sách xuất bản thành sách in giấy, 19 đầu sách PDF và 1 tuyển tư liệu)

……………………………………

1) ĐỂ LÒNG NGƯỜI THÔI TRẦM UẤT, tập thơ (45 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2015/10/0_best_txa_tap-tho-14_bo-sung-tuyen-ngon-loi-the-vn-18-9hb15-copy.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/txa-de-long-nguoi-thoi-tram-uat

2) SÁNG ĐỀU HAI NỬA GƯƠNG MẶT, truyện vừa gồm 6 truyện ngắn
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/01/txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat_19-01hb16.pdf

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/dau-sach-36-txa_sang-deu-hai-nua-guong-mat

3) CẦU Ý HỆ, tập thơ (46 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2016/11/txa_cau-y-he_arial_co-sach__tap-tho-thu-16_04-11hb16.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/cau-y-he-txa-dau-sach-37

4) ĐỘC LẬP THẬT, KHÁT VỌNG!, tập thơ (88 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/06/4_for-layout_doc-lap-that-khat-vong_20-6hb17.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc

5) CHIẾC CẦU CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ (60 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/09/txa_tap-tho-18_chiec-cau-chien-tranh-lanh_30-bai_10-09hb173.pdf (phần 1)

PDF tại txawriter.wordpress.com:
https://txawriter.files.wordpress.com/2017/12/txa_p1p2_chiec-cau-chien-tranh-lanh_60-bai_10-09-10-12hb17.pdf (trọn tập, 2 phần)
.
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh

6) BỐN NĂM CHỮ THẬP ĐỎ, tập thơ (40 bài thơ)
(Công bố tập thơ thứ 19 trong 40 đầu sách của T.X.A. và 01 sưu tập tư liệu)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/txa_bon-nam-chu-thap-do_22-3hb18.pdf

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

https://txawriter.wordpress.com/2018/03/22/cong-bo-tap-tho-thu-19-trong-40-dau-sach-cua-t-x-a-va-01-suu-tap-tu-lieu/

7) TRONG TÔI BẾN HẢI VÀ THẠCH HÃN, tập thơ (57 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2018/07/00_txa_final_frint_trong-toi-ben-hai-va-thach-han_25-7hb18.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2078691499071457

8) DANH DỰ, tập thơ (65+6 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/01/00_bo-sung-2056_txa_final_frint_danh-du_19-01hb19.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2173507112923228

9) CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HẬU CHIẾN, tập thơ (56+4 bài thơ)
PDF:
https://txawriter.files.wordpress.com/2019/06/000_4-bai_2-pages-per-sheet_cai-nhin-nguoi-hau-chien_29-04-10-06hb19.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2265975710343034

10) LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH, tập thơ đặc biệt chỉ mười sáu bài
PDF:

https://txawriter.files.wordpress.com/2019/07/000_2-pages-per-sheet_li-lich-quoc-su_24-07hb19-1.pdf

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/24/cong-bo-dau-sach-thu-10-ve-hoa-giai-dan-toc-tap-tho-li-lich-quoc-su/

……………………..
………………………

11) TUỔI NHỚ, tập thơ (45 bài thơ), NXB. Văn hoá – Văn nghệ ấn hành, 12-2016:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2028854877388453

……………………..
………………………

TỒNG CỘNG MƯỜI (10) TẬP THƠ
GỒM NĂM TRĂM NĂM 
MƯƠI CHÍN (508+4+16+31=559) BÀI THƠ (kể cả tập thơ “Tuổi nhớ”, 45 bài thơ)

& MỘT (01) TẬP TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN
gồm sáu (06) truyện như một truyện vừa
cùng một ít bài luận.

……………………..
………………………

Đặc biệt,
10 đầu sách về đề tài hoà giải dân tộc
(không kể tập thơ “Tuổi nhớ”),
tác giả đứng trên lập trường
thuần tuý dân tộc Việt Nam
để suy tư và viết.

0O0O0O0O0O0

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Trần Xuân An
Sinh ngày 10-11-1956 tại Huế.
Nguyên quán: Quảng Trị (họ Trần Xuân tại Trúc Lâm, Gio Linh và họ Nguyễn Văn tại An Cư, Triệu Phong)
Dân tộc: Kinh (Việt Nam)
Tín ngưỡng Tổ tiên (Quốc Tổ, Gia Tiên) và Trời Bụt dân gian.
Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt, Đại học Sư phạm Huế (1974 – 1978).
Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983 (các trường: PTCS. Lộc Ngãi, Bảo Lộc; Phân hiệu PTTH. Bảo Lộc tại Đa Huoai; PTTH. Đức Trọng).
Bút danh (ít dùng): Phan Huyên Đình, Trần Cát Niên (Phan Cát Niên), Trần Nguyễn Phan, Phan Kết Đoàn, Trần Ngôn Sử, Nguyễn Công Dân (TXA.), Nguyễn Phan Huyên.
Từ 1991 đến nay, thường trú tại TP. HCM., tiếp tục công việc viết, chuyên sáng tác, nghiên cứu, phê bình…
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM..
Là tác giả của 44 đầu sách và 01 sưu tập tư liệu, trong đó có 25 đầu sách đã được chính thức ấn hành qua các nhà xuất bản.

Tặng thưởng tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng, 1975.
Giải thưởng Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Phần gấp bìa 4:

GÓP MẶT VÀO CÁC TUYỂN TẬP THƠ:

Riêng về lĩnh vực thơ, ngoài việc đăng thơ trên nhiều báo chí từ 1973, còn có sự góp mặt vào nhiều tuyển tập thơ:
1. Thơ Miền Trung thế kỷ XX (Ban tuyển chọn, Nxb. Đà Nẵng, 1995).
2. Hai thập kỷ thơ Huế, 1975 – 1995 (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn Học, 1995).
3. Non Mai sông Hãn, thơ văn Quảng Trị hai thế kỉ XIX & XX (Hội VHNT. tuyển chọn, Sở VHTT. QT. xb.,1999).
4. 700 năm thơ Huế (Ban tuyển chọn, Nxb. Thuận Hóa, 2008).
5. Thơ tình bốn phương (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. Trẻ, 1995).
6. Thơ tình Việt Nam và thế giới (Lê Hùng Trương [Khai Trí] tuyển chọn, Nxb. Thanh Niên,1998).
7. Nghìn năm tứ tuyệt (Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên tuyển chọn, Nxb. VHDT., 1997).
8. Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng (Ban tuyển chọn, Nxb. Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM., 2016)
9. và nhiều tuyển thơ khác, từ 1975 đến nay, do các hội văn nghệ tỉnh, Hội Nhà văn TP.HCM. và các nhà xuất bản ấn hành tại Lâm Đồng, Huế, Đồng Nai, TP.HCM., Hà Nội v.v…

Địa chỉ tác giả:
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, Tân Bình, TP.HCM., Việt Nam
(028) 38453955 & 0908 803 908
tranxuanan.writer@gmail.com

Điểm mạng toàn cầu cá nhân:
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.tranxuanan-poet.net
http://www.tranxuanan-bienkhao.name.vn
https://txawriter.wordpress.com
http://youtube.com/user/AnTranXuan
https://facebook.com/tranxuanan.writer

& một số ảnh bìa sách của Trần Xuân An đã xuất bản

Tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ
và công bố, phát hành trọn tập trên Facebook,
các điểm mạng toàn cầu cá nhân:
24-7-2019 (HB19)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF:
24-07-2019
25-07-2019 (HB19)

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN
TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG
.Trần Xuân An

LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH

tập thơ mười sáu bài

 (+ viết thêm ba mươi mốt bài)

 

Tác giả tự tập hợp lại thành tập thơ

và công bố, phát hành trọn tập trên Facebook,

các điểm mạng toàn cầu cá nhân:

từ ngày 16-06 đến 24-7-2019 (HB19)

 

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF:

24-07-2019 &

25-07-2019 (HB19)

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

TỪNG CHỮ, TỪNG Ý TƯỞNG

 

 


Trần Xuân An

 


LÍ LỊCH

&

QUỐC SỬ 

CHIẾN TRANH LẠNH

 

 

tập thơ mười sáu bài

 (+ viết thêm ba mươi mốt bài)


(tập thơ thứ hai mươi ba

trong bốn mươi tư đầu sách

& một sưu tập sử liệu của tác giả)

 


16 BÀI THƠ VỀ “LÍ LỊCH & QUỐC SỬ CHIẾN TRANH LẠNH”

Đây là mười sáu bài thơ thể hiện về sự liên quan giữa lí lịch với quốc sử (LL. & QS.), mà chính quốc sử quy định tính chất của lí lịch, một khía cạnh rất thiết thực của mọi công dân, động chạm tới số phận mỗi người:

Đó là sự thể đã trở thành nỗi niềm thời đại.

Số phận mỗi người bị chi phối, thậm chí bị định đoạt bởi thời thế và cách nhìn của người cầm quyền, thế lực thống trị, mà biểu hiện tập trung nhất ở quan điểm, lập trường sử học về Chiến tranh Đỏ - Vàng (1945-1954-1975), thể hiện trong chủ nghĩa lí lịch thiên vị, vì quyền lợi phe phái, hẹp hòi, máy móc. Tuy vậy, người chân chính đúng nghĩa là người tự sinh ra số phận với chính kiến của mình, mà tinh thần dân tộc, lòng yêu nước là thước đo bề sâu của tính chất chân chính ấy.

Mặc dù tôi đã tự bảo rằng, không viết về đề tài HOÀ GIẢI DÂN TỘC nữa, vì đã viết đến chín đầu sách về đề tài này trong năm năm rưỡi qua, nhưng sau khoảng một tháng nghỉ ngơi, tôi đã viết thêm mười sáu (16) bài thơ dưới đây.

HOÀ GIẢI DÂN TỘC là yêu cầu thời đại chúng ta, tôi chỉ đóng góp được như thế, trong năm năm rưỡi gần đây nhất, chưa kể suốt cả mấy chục năm trước, ít nhiều tôi cũng đã thể hiện đề tài này trong các tác phẩm của tôi.

T.X.A.

16-06-2019 & 21-07-2019

 

LL. & QS. 1

NGÀY CỦA NGƯỜI CHA,

NGHĨ VỀ BÁC HỒ VÀ LÍ LỊCH

Trần Xuân An

 

thân sinh Bác cờ vàng

ách đời Bác cờ đỏ

dân tộc mình quá khổ

đau lí lịch Việt Nam.

 

T.X.A.

16-06-2019 HB19

……………..

 

Xem:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321121878161750/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321570614783543/

 

 


LL. & QS. 2

LÍ LỊCH LÀ KHÔNG

TRONG THƠ BÁC HỒ

Trần Xuân An

 

giấu thương mẹ, nhớ cha

trong bao bài thơ Bác

hẳn có gì xót xa

nghìn sau nghẹn nước mắt.

 

T.X.A.

16-06-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321177488156189/

 

 


LL. & QS. 3

ƠN CHA MẸ

Trần Xuân An

 

lí lịch vàng là nguỵ?

lí lịch đỏ: tay sai?

tự mình sinh số phận

chữ hiếu không nhạt phai.

 

T.X.A.

16-06-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2321150684825536/

 

 


LL. & QS. 4

TỪ CHỮ “TRẮNG”

CỦA CỤ PHÓ BẢNG

Trần Xuân An

 

~~ “Tôi trắng như tuyết, theo pháp luật,

theo lương tâm của mình và luật lệ quốc tế...”.

(Thư Cụ Sắc, 20-04-1928) ~~

 

người Miền Nam, giao thời

gì cũng như dân trắng

thương Cụ xưa án riêng

Bảy Lăm, chung một án

 

theo pháp luật “bảo hộ”

có yêu nước cũng thầm

đời Cụ không cách mạng

nhưng trắng tuyết lương tâm

 

luật quốc tế thuở Cụ

ở thuộc địa cũng câm

thù Pháp, ra tị địa

vào thuộc địa, hẳn lầm

 

Nam Kỳ tuy Pháp chiếm

thiên nhiên thương lam làm?

thời hậu sinh, yêu nước

khác Cụ, thơ vang ngâm

 

yêu nước, lách theo đỏ

tâm trắng, dân trắng tay

như Cụ, mơ độc lập

thoát cờ ngoại cường nay

 

Cụ sinh, nuôi dạy Bác

thế Đỏ tái tạo Người

đỏ ngoại cường, khác Cụ

giống trắng là trong thôi

 

thắp tứ thơ vái Cụ

nhang Thống Nhất so le

khói nhớ thời Mở Cõi

dân trắng, trắng tái tê...

 

cờ vàng Pháp “bảo hộ”

đến đỏ lệ thuộc Nga

độc lập rồi, thưa Cụ

tuy còn quán tính xa!

 

trăm năm, quán tính xa!

hết rồi thời phiên thuộc

hẫng, nếu cởi ách ra!

Cụ còn đau đứt ruột!

 

trắng trong và trắng án

trắng bạch đinh, lưu dân

trắng hận thời vàng - đỏ

kính vái, Trống Đồng ngân.

 

T.X.A.

18-06-2019 HB19

 

Có thêm 4 câu (18-10-2019):

(…)

thù Pháp, ra tị địa

vào thuộc địa, hẳn lầm

 

Nam Kỳ tuy Pháp chiếm

thiên nhiên thương lam làm?

(…)

Ảnh cờ minh hoạ:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2324441017829836/

Sách tư liệu YBook:

https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/documents/ ...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2322629218011016/

 

 


LL. & QS. 5

VỀ XÃ BÀ ĐIỂM, KÍNH VIẾNG

Trần Xuân An

 

Tân Sở, sơn phòng, tính nhiều năm trước

Tết Ất Dậu, chưa thất thủ kinh đô

Phan Văn Hớn, cùng Hóc Môn, nổi lửa *

gươm súng Cần vương, đâu phải bất ngờ

 

quan thuộc địa không trả dân thành luỹ

(chỉ đất vua, sắp đặt với nghĩa binh)

phân tán Pháp, khi Pháp vây ép Huế

Pháp chùn tay, lúc ông chịu hành hình

 

Ngày Quảy Cơm Chung, năm nay ở Huế

vẫn những nén nhang hướng vào Hóc Môn

tưởng nhớ nghĩa binh – hồn thuần dân tộc

viếng Đền thờ Phan Công Hớn sắt son

 

không chảy ngược vào lòng, xuôi xuống đất

cùng khói hương, nước mắt tím mây bay

về trong mưa, dầm mưa như sóng mặn

cố đô trong Bà Điểm, Hóc Môn này.

 

T.X.A.

sáng 28 & 29-06-2019 HB19

..............

 

(*) Phan Văn Hớn (Phan Công Hớn, 1830-1886) cùng nghĩa binh khởi nghĩa vào ngày 25 tháng chạp năm Giáp Thân (ngày 8 rạng ngày 9 tháng 2 năm 1885).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2331073443833260/


LL. & QS. 6

CÂY TRƯỚC NHÀ

Trần Xuân An

 

phượng điệp, muồng điệp vàng

hay lim xẹt vàng chói?

lim sét màu sét han?

một cây nhiều tên gọi

 

vướng dây điện giăng ngang

cây cong thành dấu hỏi

cây mới mười tuổi vội

cúi nhìn đường nhân gian

 

hỏi tên, cây không nói

hỏi tuổi, cây chẳng rằng

trả lời, cây không đợi

vô tri hay triết nhân?

 

người khác cây, cây hỡi

khai sinh, bia mộ phần

căn cước và gốc cội

đời ta chưa viết man

 

văn chương khác cây cối

độc đáo nhờ nhân thân

vẫn mình, luôn đổi mới

nhiều kiếp một nhà văn

 

lí lịch nhà văn rối

như nội chiến tức tưởi

càng gần gũi nhân dân

đau mọi ách ngoại bang

 

xin thưa, không tăm tối

dám bẩm, chưa rỡ ràng

tuổi ta, gấp sáu rưỡi

tên ta, Trần Xuân An

 

mười tuổi? Trăm rưỡi tuổi?

phượng điệp lim muồng vàng!

phận cây sao thay nổi!

người, nhìn không đóng băng.

 

T.X.A.

03-7-2019

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2333944773546127/

 

 


LL. & QS. 7

QUỐC SỬ 1930-1975...

TRONG MỖI SƠ YẾU LÍ LỊCH

Trần Xuân An

 

~~ Sử là môn động chạm đến mỗi thân phận người

– T.X.A. ~~

 

niềm quốc sử, nỗi nước non

đọng trong lí lịch cháu con mấy đời *

không ai thoát! cả mồ côi

những khoản trống khiến mắt soi nghi ngờ

 

thì nhìn quốc sử, làm thơ

nhà viết sử đến bao giờ thật đây?

lí lịch mấy triệu lính chay?

mỗi người dân viết, sử đầy núi sông

 

cờ vàng “bảo hộ” là gông

ách cờ đỏ cũng tạm tròng trên vai

lính chay lí lịch vắn dài

bảy bông vàng đỏ lam hoài sáng lên.

 

T.X.A.

05-07-2019

………………

 

(*) 1930-1975... Khi mỗi người dân Việt Nam viết sơ yếu lí lịch, kê khai hộ khẩu là đã đụng đến quốc sử 1930-1975-1991... Quốc sử hiện diện trong đó, khi điền vào các khoản về ông bà nội, ngoại; cha mẹ; chú, bác, cô; cậu, dì; anh, chị, em...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2335122693428335/

 

 


LL. & QS. 8

LẠI LÀ THƠ QUỐC SỬ & LÍ LỊCH MỖI NGƯỜI

Trần Xuân An

 

trước 1945 làm gì, ở đâu?

trước 1955 làm gì, ở đâu?

trước 1975 làm gì, ở đâu?

sau 1975 làm gì, ở đâu?

 

kê khai nội ngoại ba đời, của chồng, của vợ

lí lịch mỗi công dân nằm nôi đến bạc đầu

đến nấm mồ phơ phất cỏ lau

đỏ vàng lam, bảy đoá hoa bừng nở

 

xem lí lịch Bác Hồ in thành sách đó

không gọi nguỵ đời trước, tay sai đời sau *

không gọi gông-cờ-vàng, ách-cờ-đỏ

anh chị đều không đỏ, mà khác màu

 

(cuộc mặc cả, sử còn ghi nhớ

giữa Nga Xô và Phan Bội Châu

Bác Hồ thoả hiệp... Rồi Liên Xô sụp đổ)

lí lịch công dân, thôi đừng buộc úa nhàu

 

ngoại xâm, trăm năm chống Pháp dài lâu

Chiến tranh Lạnh khổ

lồng nội chiến đau

nhưng đuổi xua hai Khối giặc cho nhau

 

thắp nén hương, khấn thầm, viết rõ

không máu thấm ba đời, ướt lem lệ vỡ:

nội chiến xót đau

nhưng đuổi xua hai Khối giặc cho nhau.

 

T.X.A.

trước 08:01, 10-07-2019

......................

 

(*) Hai phe thuộc hai Khối định danh đối phương là nguỵ (vàng), là tay sai (đỏ).

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2338518293088775

 

 


LL. & QS. 9

KÍNH YÊU THẬT, KHÔNG VỠ MỘNG

Trần Xuân An

 

kính yêu Bác Hồ như con người thật

tầm vóc thật, trong Chiến tranh Lạnh toàn cầu

Bác gần dân tộc mình hơn, về thân phận

cả nguỵ vàng phụ thân, anh chị Bác không màu.

 

T.X.A.

11-07-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339167379690533/

 

 


LL. & QS. 10

CHÚT LÒNG SON

Trần Xuân An

 

chút lòng son thuở kinh đô quật khởi

rồi núi sông đành thất thủ mấy đời

đến đời chắt, giữ ấn trong cửa phủ

cựu Lê giành hay Nguyễn cũng chơi vơi

 

chút lòng son những tưởng thành châu điểm

hoá mấy đời máu thấm lí lịch trung

dù có người Cần vương, người Cộng sản

trung Nguyễn suy khác trung Khối Đỏ hùng

 

chút lòng son thuở xưa ta càng rõ

người bi kịch giữa thời bi kịch này

càng thấm thía và cảm thông huyết thống

chỉ lòng trung Tổ quốc chẳng đổi thay

 

chút lòng son, xưa xa, cần chi viết

nhưng bút ta làm đòn gánh nỗi đời

bao triều đại, màu cờ đều chớp mắt

chút lòng trung Tổ quốc chỉ một thôi.

 

T.X.A.

07:12-09:23, 12-06-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339852869621984/

 

 


LL. & QS. 11

KHÓ ĐOÁN

Trần Xuân An

 

ta như người già ngồi ngẫm nghĩ chuyện xưa

mặc thời sự đâm chồi lá rơi hè phố

thấy chút tài may chăng di truyền máu đỏ

còn triều đại, chính thể ư?

                     Là chuyện chính nghĩa, nước non

 

mỗi con người đều có thân thuộc

nhưng rứt ra thì vẫn con người

chút tài đậu vào đời nào, khó đoán

đầy hè lí lịch trổ chồi lá rơi!

 

T.X.A.

12-07-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2340000299607241/

 

 


LL. & QS. 12

VIẾT ĐÙA VÊ LÍ LỊCH

Trần Xuân An

 

con cháu nhà thơ hiếm thành thi sĩ

thiên tài khoa học nối dõi bất tài

chính quyền nào cứ chăm chăm lí lịch

cả guồng máy vận hành như thiên tai!

 

làm chủ núi sông, ngắm quanh sông núi

thiên tài hiếm quý, hái ngay vào lòng

người có thể ươm, nhưng tài khó kết

chú tâm vào dòng, đợi quá dài công

 

nhưng cũng chỉ viết đùa về lí lịch

nhạy cảm nhất là dòng dõi di truyền

mọi người tin ước mơ và khổ luyện

thăng hoa tố chất trăm đời ngủ quên.

 

T.X.A.

16:12-17:30, 12-7-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2340059732934631/

 

 


LL. & QS. 13

VẾT HẰN LÍNH QUỐC TỊCH PHÁP

TRONG LÍ LỊCH BÁC HỒ

Trần Xuân An

 

khi cờ Búa Liềm đỏ tuyết trắng Nga

khẩu hiệu chưa thêm các nước bị áp bức

Người nộp mình thay, làm lính quốc tịch Pháp

diệt phát xít cho "mẫu quốc" ở trời Tây

 

gần như Bác Tôn, trong đoàn hải quân thực dân Pháp

cờ đỏ treo cao trên một chiến thuyền

đỏ trên Biển Đen, đỏ từ tay người lính thợ

đến từ cù lao quê nhà sông Hậu Long Xuyên

 

không chọn Paul Thành đầu quân Nga Đỏ

vận nước mình, trái khoáy đẩy đưa

Người chiến đấu vì Pháp, rồi ném súng thực dân Pháp

vẫn cộng hoà dân chủ trước mốc Tours

 

chỉ đến khi vô sản Nga mở ra thanh thế

gọi vùng lên hỡi các thuộc địa trơ xương

Paul Thành đỏ, vẫn là Nguyễn Ái Quốc

rồi Hồ Chí Minh, lí lịch với vết hằn buồn

 

Hồ Chí Minh, người Việt Nam tiêu biểu

thân phận buộc đau nỗi đau điển hình

nếu Người không dính vết nhơ dân mất nước

gột rửa xong, khó thuần chất Việt Nam mình

 

mặc vàng trước mốc Tours, đỏ sau mốc Tours

vàng hay đỏ cũng thân phận thời nước mất

trong lòng dân, Hồ Chí Minh là anh hùng thắng Pháp

anh hùng thắng Pháp thôi, cũng sáng mãi muôn đời.

 

T.X.A.

07:45-09:10, 16-7-2019 HB19

.....................

 

Xem tư liệu:

https://txawriter.wordpress.com/2015/10/30/li-lich-nguyen-ai-quoc-1934/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2342574682683136/

 

 


LL. & QS. 14

LỚP NGƯỜI THỜI MẤT NƯỚC

Trần Xuân An

 

thuở nhỏ nhìn đời theo cây thước thẳng

không hiểu khúc khuỷu thế thời

người yêu nước, nhưng từng lính thuộc Pháp

ngỡ khó chính danh giữa đất trời

 

có kẻ công chức ở "mẫu quốc" Pháp

có người vì Nhà Nguyễn là chủ non sông

tưởng tay họ đã nhúng chàm, sao gột sạch

nhưng sự thật Đỏ và Vàng đều gãy, đều cong!

 

Cần vương, Duy tân, Đông du, Binh biến

và lối rẽ thoả hiệp tạm thời

xót xa thay, đến thoả hiệp vàng, thoả hiệp đỏ

đều từ trường học thực dân, quan lính tôi đòi

 

lí lịch, thời nào cũng còn lí lịch

cái nhìn chân thật ư? Đâu khó chi

“hai con đường”, chống ngoại xâm hai Khối

khác niềm tin, khúc khuỷu, lớp già đi

 

đi dưới cờ "bảo hộ" vàng, cờ "bảo hộ" đỏ

họ đều cam đành dựa vào ngoại cường

khá giả đủ đến trường, trước thuở rõ ràng hai Khối

lớp trẻ ơi, đọc lí lịch họ, đừng buồn!

 

đọc thẳng vào sự thật

Nguyễn Ái Quốc khai, không phải xuất thân công nông

Trần Phú con quan, Hà Huy Tập đảng viên Nga Đỏ

Trường Chinh, quan to rồi quan lớn nối dòng...

 

Quốc tế III, Staline lãnh đạo

đảng viên, sĩ quan Nga Đỏ chấp hành lệnh ai?

nguỵ đỏ chăng? Nỗi đau lịch sử!

nguỵ vàng cũng thế! Lớp trẻ ơi, thở dài...

 

đọc lí lịch, chỉ thấy chính trị vàng hay đỏ

sao quên lưu tâm dòng dõi di truyền!

tố chất thông minh trong bão táp thời thế

có ăn học, nung lòng cứu nước vẹn nguyên.

 

T.X.A.

17-7-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2343265029280768/

 

 


LL. & QS. 15

MẶC AI VIẾT, GIẢNG DẠY THẾ NÀO,

ĐÓ CŨNG LÀ SỰ THẬT

Trần Xuân An

 

đánh Nhật, Pháp, Mỹ – ba đoá hoa sắc đỏ

chống Liên Xô, Trung Cộng – hai bông hoa màu vàng

nhiều lí lịch như chiến trường, những chương quốc sử

dù nội chiến đau lòng, nhưng hai Khối ngoại xâm tan

 

có giặc xâm lăng lư nhang bát nước

có giặc chiếm đóng đất đai biển trời

có giặc chiếm đóng trái tim khối óc

chiêu bài nào, sự thật cũng thế thôi

 

mặc ai viết hay giảng dạy thế nào, đó cũng là sự thật

mắt nào soi lí lịch nào cũng chỉ thấy hồn nước Việt Nam

lớp trẻ đến trường chép ghi quốc sử

chỉ thấy cả dân tộc hai miền chống hai Khối ngoại xâm

 

đến chùa cầu siêu, đến đình cúng tế

chùm hoa bảy đoá, có hai đoá lam

nở trong lời khấn, lời kinh, mõ chuông, chiêng trống

sử chùa, sử làng âm vọng mãi ngàn năm

 

chiến công nghiêng về bên Đỏ thắng

đó là sự thật nước mình

trên thế giới, chủ nghĩa Đỏ lại héo tàn là sự thật

hoà giải quốc sử, lí lịch, bằng bảy đoá – hoà bình.

 

T.X.A.

19-7-2019 HB19

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2344579365816001/


LL. & QS. 16

VIỆT NAM KHÔNG THỂ LÀ PHIÊN THUỘC

Trần Xuân An

 

nữ hoàng Anh, cờ thực dân Anh

còn bảo hộ những thuộc địa cũ

những vùng đất bao la

ít ỏi dân bản xứ

đầy ắp di dân Anh

và nhiều sắc dân nhập cư khác

cho quốc gia hình thành

như Úc, Tân Tây Lan... – lịch sử mỏng manh

 

và vẫn còn những thuộc địa Pháp

Tahiti, Réunion... – những chấm đảo bồng bềnh

miếng mồi ngon cho thực dân cá mập

xưa biết kêu ai giữa đại dương mông mênh

 

nhưng cờ Trung Quốc và Việt Nam sao đành

cứ là phiên bản quốc kì Liên Xô, đã mất

 

khát vọng Việt Nam độc lập

không nguôi trong đêm dài

một ngàn năm, một trăm năm mất nước

đau gông cờ vàng “bảo hộ”, thuộc Pháp

lẽ nào còn ách cờ đỏ, thuộc Liên Xô xưa

 

Trung Quốc làm Trung Hoa nhục nhằn

và chúng ta, Việt Nam, phải khác

Việt Nam phải thật sự độc lập

quốc kì mới phải là quốc sử bốn nghìn năm

 

ba mươi năm Chiến tranh Đỏ - Vàng

sự thật lịch sử, không còn khổ đau do lí lịch

 

thưa Bác

thời Bác còn cam đành quốc kì như ách

nhưng nhãn quan công dân nay đã vượt xưa.

 

T.X.A.

22-7-2019

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2346703785603559/

 

 


Đọc lại một bài thơ về LÍ LỊCH:

BÀI THƠ VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ LÊ DUẨN (1907-1986)

Dù sao đi nữa, lịch sử cũng là chuyện đã rồi! Nước ta không thể như các nước thuộc địa khác của Phương Tây, sau Thế chiến thứ II (1945), thoát ách thực dân, mở ra một kỉ nguyên mới là độc lập dân tộc, mà phải trải qua 30 năm chiến tranh chống ngoại xâm từ hai Khối (chống Pháp, Mỹ, chống Xô, Trung), giữa “hai con đường” (1945-1954-1975), hơn 10 năm lúng túng, đói nghèo, chiến tranh biên giới, mới Đổi mới (1986) và thoát ách bảo hộ Liên Xô (1991)! Đó là con đường vòng oan nghiệt: Để tiến lên chủ nghĩa tư bản văn minh, nước ta phải kinh qua chủ nghĩa xã hội trói buộc, lạc hậu, trì trệ như lịch sử đã diễn ra.

T.X.A.

 

THĂM NHÀ LƯU NIỆM

CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN (1907-1986)

Trần Xuân An

 

chiều đưa về với Bích La

bóng tre chỉ lối tìm qua bên này

Hậu Kiên, thời mở cõi đây (1)

bốn trăm năm, vút đỉnh mây sáng bừng

 

đề đốc uất buồn kiếm cung

trần lưng thợ mộc, cao nung lá nguồn

sinh Người, thông sáng lạ thường

đành làm thư kí bên đường sắt Tây! (2)

 

ngậm hờn nước mất, đắng cay

lao vào cách mạng. Tù đày, xiềng gông

ngấm đau khổ nhục, bền lòng

thắng Tây. Mỹ xé núi sông. Sao đành!

 

tắt chiến tranh bằng chiến tranh

xua đói nghèo, tóc trắng nhanh, vẫn nghèo

Tàu kia mặt nạ rơi vèo! (3)

suối sông bờ cõi: trong veo – đục mờ!

 

ba năm chạm trán hư vô (4)

Người nghe đất biển Liên Xô rạn dần

con đường cứu nước trọn phần

dở dang, rẽ lối cứu dân, vắng Người!

 

trưa Nhà Lưu niệm nắng tươi

chiều về hoa lá vẫn ngời hoàng hôn

dấu chân thơ dại mãi còn

và còn muôn thuở nước non giọng Người.

 

T.X.A.

19: – 21:40, 21-11 HB10

(Trong tập tập thơ “Thơ sử & những bài thơ khác”

của tác giả T.X.A., Nxb. Thanh Niên, 2011)

 

(1) Ông được sinh ra tại nguyên quán: Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng thời tuổi nhỏ, sống tại làng Hậu Kiên, gần đó. Hiện nay, Nhà Lưu niệm được xây dựng tại Hậu Kiên.

(2) Xem: Lê Bá Tạo, “Gia đình đồng chí Lê Duẩn những năm 1946-1953 ở Bích La Đông”, đăng trong tạp chí Cửa Việt, số 151 (bộ mới), tháng 4-2007, tr. 83-85; cũng đã đăng trên báo Quảng Trị và tập san Tình Quê của Hội Đồng hương Quảng Trị tại Đà Nẵng. Cố tổng bí thư Lê Duẩn có thời làm thư kí kho vật tư tại ga xe lửa Đà Nẵng, Hà Nội, dưới thời Pháp xâm lược, thống trị, cũng như chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có thời là lính thợ của thực dân Pháp (tôi viết câu thơ này trong tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc). Tuy nhiên, ông sớm tham gia cách mạng (1930), trải qua hai lần tù tại Côn Đảo, 1931-1936 và 1940-1945…

(3) Xem: Bộ Ngoại giao Nước CHXHCN. Việt Nam, “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 30 năm qua”, Nxb. Sự Thật, 10-1979.

(4) Ông bắt đầu ngã bệnh vào năm 1982.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1937501913190417/

 

 


& Đọc lại:

LÍ LỊCH & QUỐC SỬ

Trần Xuân An

 

tính ba đời, lí lịch nào cũng thế

dăm chấm đỏ xen lẫn dăm chấm vàng

hết mặc cảm dựa ngoại xâm hai Khối

khi quốc sử chống hai Khối xâm lăng

 

mỗi lí lịch đọng bi kịch đất nước

nhà chép sử lại thiên vị một bên

thuộc Khối nào cũng đứng về xâm lược

quốc sử bôi đen lí lịch nhọ đen.

 

T.X.A.

07:30-08:47, 04-10-2018

(Trong tập thơ “Danh dự” của tác giả T.X.A., ebook, 2018)

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2162831400657466

 

 


Xem trọn vẹn 16 bài thơ mới viết

& 02 bài được viết trước đó về “Lí lịch và quốc sử Chiến tranh Lạnh”:

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2339134639693807/

Tại txawriter.wordpress.com:

https://txawriter.wordpress.com/2019/06/17/quoc-su-li-lich-moi-cong-dan/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/04/li-lich-cua-nguoi-viet-van-chuong-nghien-cuu-mot-bai-khac-ve-su/

https://txawriter.wordpress.com/2019/07/19/ll-qs-15-mac-ai-viet-giang-day-the-nao-7-doa-van-la-that-lich-su/

... v.v...

 

 

 XEM TIẾP 31 BÀI VIÊT THÊM, THEO LINK:

https:// sites. google. com/site/tranxuananpoet/ danh-muc-tac-pham-txa/ tap-tho-23-bo-sung-30-bai-thanh-46-bai


Ċ
Trần Xuân An,
02:05, 25 thg 7, 2019
Ċ
Trần Xuân An,
20:52, 23 thg 10, 2019
ą
Trần Xuân An,
01:53, 25 thg 7, 2019
Comments