Trần Xuân An - Bốn bài thơ song ngữ viết tặng ông Barack Obama, tổng thống Mỹ


3 BÀI THƠ TẶNG ÔNG BARACK OBAMA

(CÓ 3 BẢN TÁC GIẢ TỰ TẠM DỊCH NGHĨA RA TIẾNG ANH)

Dưới đây là chùm thơ ba bài, tôi viết về tổng thống Mỹ Obama và tặng ông.
Obama là một biểu tượng sống động về sự chiến thắng của phong trào chống phân biệt đối xử về màu da, vốn đã diễn ra hàng trăm năm. Trong đó, nổi bật nhất là vai trò của Martin Luther King (1929-1968).

Về hình thức thể hiện, tôi có viết để cảm ơn cô Kim Liên, một người bạn Facebook, khi cô nhận xét là “câu chữ bình dị, gần gũi”:
Cô Kim Liên à, tôi viết để mình đọc với nhau…..
Ba bài về Obama và sự bình đẳng chủng tộc, ở Mỹ, bình đẳng thành phần, ở Việt này, tôi viết với thủ pháp mộc như lối nói chuyện thường ngày, có lẽ cũng thuận tiện để dịch ra tiếng Anh.

OBAMA, QUÝ MẾN CHÀO ÔNG
Trần Xuân An

chào Obama, hoàng hôn quyền lực
cũng như mười năm mừng:
          viên than đen sáng rực hừng đông
ước thế giới không còn phân biệt đối xử
thôi thì chờ hồi kí ông

phải kim cương cùng thể chất với than không?
cấu trúc
áp lực
độ nung nóng tấm lòng!
sách là kim cương – than trong
hừng đông sáng rực
Obama, quý mến đón chào ông!

T.X.A.
11 giờ, 23-5-2016 (HB16)

OBAMA, RESPECTS TO YOU
Trần Xuân An

Hello Obama, twilight of power
But it’s also like ten merry years:
          a piece of black coal has lighted dawn bright
Wished the world was not still continued of social background discrimination
          (or racial discrimination)
At last, have to wait for your memoirs

Is diamond the same matter as coal?
Structure
Pressure
Broiling degree of heart!
Book is diamond – clear coal
Bright dawn
Obama, welcome and respects to you!

T.X.A. (translated / mean)
23 & 27-5-2016

Ảnh: Google search

THƠ VUI TẶNG OBAMA TRẺ TUỔI HƠN TÔI
Trần Xuân An

vì sao Obama chọn ăn bún chả
anh ấy chẳng chơi chữ đâu
ví dụ bún thì mềm và chả là không

vì sao Obama cởi nhẫn
bắt tay quá nhiệt tình
làm đau ngón tay máu chạy thẳng tim hồng

nhưng trước đó, anh tổng thống này
bảo thích cà phê sữa đá
trắng hòa đen, đắng hòa ngọt, mát lòng

tuổi trẻ tôi chống Tàu (Nga) và chống Mỹ
bởi Tàu nô dịch, Mỹ kì thị da than, da đồng
Obama ghét nô dịch
bản thân nâu
kính Phật, viếng nâu sồng

giá như Obama thăm chùa Việt
xưa nhất Sài Gòn trên đường Lạc Long
ăn cơm chay Huế cung đình công nông
uống bát chè tươi thơm vị gừng nồng …

T.X.A.
lúc 7 giờ sáng, 25-5-2016 (HB16)

CHEERFUL POEMS TO OBAMA WHO IS YOUNGER THAN I
Trần Xuân An

why did Obama choose to have vermicelli and grilled chopped meat?
he didn’t play on words
example, vermicelli was limp and “chả” was “not”

why did Obama untie his ring?
shaking hands too tight, too strong with ardour
made a finger painful, which its blood ran straight back to red heart

but before that time, this president
said he usually liked coffee with milk
white mixed black, bitter mixed sweet, to make heart fresh

in my young age, I opposed The Red China (Russia) and opposed U.S.A.
because The Red China enslaved my nation, U.S.A. discriminated the coal-color skin,
          the copper-color skin
Obama hated the discrimination (enslavement)
his skin own self was brown
respected Buddha, visited monks with brown clothes

supposing that he would visit the Vietnamese pagoda
which was oldest in Sài Gòn at Lạc Long street
would have the Huế vegetarian diet which was royal and popular (like farmer and worker)
would drink a bowl of fresh tea water, which was fragrant with hot ginger smell…

T.X.A. (translated / mean)
25 & 27-5-2016

.

OBAMA TÓC DA BỤT ỐC
Trần Xuân An

kìa, Obama, mái tóc
cũng loăn xoăn lò xo như Bụt Ốc
tổng thống nước Mỹ đi vào hoàng hôn
trên đôi má nâu, hình như nước mắt

còn tôi, tôi chúc ông sẽ thành vị Phật
chính khách – hành giả trên đời, bình đẳng đời hơn (*).

T.X.A.
11:00, 26-5-2016 (HB16)

(*) “Thiền sư ra trận, ‘xuống đường’ đó thôi” (thơ T.X.A., viết trong 1985-1990).

OBAMA WITH HAIR AND SKIN
LIKE BUDDHA’S WITH NICKNAME SHELLFISH (BỤT ỐC)
Trần Xuân An

oh, there, Obama, his hair
is also curly like spring, the same as Buddha’s – the Master with nickname Shellfish (Bụt Ốc)
the president of U.S.A. has been going to go to his sunset
on couple of brown cheeks, there seems to be tears

as for me, I wish he shall become a Buddha
politician – a master in the world, for the world becomes more equal than (*).

T.X.A. (translated / mean)
26 & 27-5-2016 (HB16)

(*) The Vietnamese Zen masters have also gone to the front to combat, and have demonstrated (taken to the streets) – T.X.A.’s poem (wrote in 1985-1990).
.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1708425792764698&set=a …
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ …5
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709437155996895
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer


BÀI THƠ THỨ TƯ KÍNH GỬI ÔNG OBAMA

(CÓ BẢN TÁC GIẢ TỰ TẠM DỊCH NGHĨA RA TIẾNG ANH)

Bài thơ thứ tư

KÍNH GỬI ÔNG OBAMA:
ĐÂY THỐNG NHẤT VIỆT NAM
Trần Xuân An

trán vẫn còn nếp hằn sai lệch
hãy đặt tay lên đầu, đặt tay lên tim
tay nào cũng thép nung và đều sen nở
sự thật hiện lên cho mắt kiếm tìm

Mỹ vẫn tự ghi công mặc dù chiến bại
hư vô hoá chăng triệu người lính vàng?
Việt Nam nói không! Hai Miền vẫn là chủ thể
bi kịch là dựa vào hai Khối xâm lăng!

chào Obama, sao quên Gorbachov
một trả độc lập cho bao nước Đông Âu
một thắng hàng rào màu da Hiệp Chủng
Việt Nam thống nhất, cũng đặt tay lên tim, lên đầu

không phải đón chào nếp hằn sai lệch
nhìn thẳng lịch sử đi, đôi mắt Obama!
vẫn là chủ thể, hàng triệu lính, vàng Nam, đỏ Bắc
bàn tay nào cũng vuốt phẳng, nở hoa.

T.X.A.
08:12 – 09:51, 31-05-2016 (HB16)

The fourth poem
RESPECTFULLY SENDING TO OBAMA:
THIS IS THE VIETNAM’S UNIFICATION
Trần Xuân An

on the forehead, there have still been wrong creases

let hand on head, let hand up above heart
every hand also was like broiled steel, and all hands was like opened lotus flowers
the truth would display for the eyes whose were looking for

U.S.A. cited itself for bravery, although it had been defeated
had it thought that millions and millions of the Yellow Vietnamese soldiers like a zero?
Vietnam said No! South and North were main subjects, main characters of that war
how tragic we were, when two parts of our nation had relied on two aggression side of the world!

welcomed Obama, why did we forget Gorbachov!
one gave back independence to many nations in the East Europe
one won over the apartheid in U.S.A.
Vietnam had unified, but we also let hands on heads, up above hearts

we didn’t welcome your wrong creases
looked straightly at history truth, oh Obama’s eyes!
still were main subjects, main characters:
          millions and millions of the Vietnamese soldiers,
          Yellow South, Red North
each hand also stroked smoothly, opened flowers.

T.X.A. (translated / mean)
08:12 – 09:51 & 15:08, 31-05-2016 (HB16)


.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709881065952504?pnref=story
.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1708425792764698&set=a …
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/ …5
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1709437155996895
.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com ( cauyhe.net )
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer

.

VIẾT THÊM VÀO BÀI THƠ THỨ TƯ
KÍNH GỬI TỔNG THỐNG MỸ OBAMA
Trần Xuân An

xâm lăng? Đồng minh? Anh em Đỏ?
sau củ cà rốt nào cũng có gậy chỉ huy
cuộc chiến Đỏ – Vàng, gậy treo cờ cường quốc
Chiến tranh Lạnh hết rồi, sách trắng đó, ngại chi!

T.X.A.
07:01, 02-6-2016 (HB16)

WRITING SOME ADDED SENTENCES INTO THE FOURTH POEM
WHICH I SEND RESPECTFULLY TO THE U.S.A. PRESIDENT OBAMA
Trần Xuân An

aggression? the Allies? the Red brothers?
after any bulbs of carrot, there also were canes of conduct (rulers)
the Vietnam Red-Yellow War, the canes were hung up the flags of the super-imperialisms
the Cold War was ended, those are white-books, don’t say irresolutely!

T.X.A. (translated / mean)
07:01, 02-6-2016 (HB16)

.


.
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1712275722379705


Comments