Tạp chí Xưa & Nay giới thiệu lại 4 đầu sách về Nguyễn Văn Tường của Trần Xuân An


Tạp chí Xưa & Nay giới thiệu lại 4 đầu sách về 
nhân vật lịch sử
Phụ chính đại thần
Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886)
của tác giả Trần Xuân AnTạp chí XƯA & NAY giới thiệu 4 đầu sách về NGUYỄN VĂN TƯỜNG(1824-1886) do tác giả Trần Xuân An nghiên cứu, biên soạn

Tạp chí Xưa & Nay, số 521, tháng 7-2020, đã dành nhiều trang về Lễ Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi và hai Đại thần Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường cùng các Tướng sĩ Cần vương, ngày 13-07-2020, tại Tân Sở, Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị. Trong đó, bốn đầu sách đã xuất bản về Phụ chính Nguyễn Văn Tường, do Trần Xuân An nghiên cứu, biên soạn, được Tạp chí Xưa & Nay trân trọng giới thiệu, ghi nhận. Xin chân thành cảm ơn.

T.X.A.
02-08-2020

Có thể xem ảnh ở phần đính kèm (thuộc Sites Google) ở cuối trang


.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2661322227475045/
.
Xem thêm: 4 tấm ảnh tang lễ ông Nguyễn Văn Tương (hậu duệ đời thứ ba của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường [1824-1886]):

https://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-2-xuat-xu-chi-chu-4-tam-anh/BỐN ĐẦU SÁCH VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) (TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN)


Đề tài nghiên cứu, nhận định lại về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) với tinh thần khoa học khách quan, công bằng là sự quan tâm từ lâu của giới sử học và là nỗi thao thức khôn nguôi của các thế hệ hậu duệ. Mãi đến đầu thập niên 90 thế kỉ XX, mới có các các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học về Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường, trong các năm 1996 tại TP.HCM., 2002 tại Huế, 2003 tại Hà Nội, và lễ dựng Bia khắc ghi công trạngnhân vật lịch sử này sau đó... 

Cùng tiến trình ấy, tác giả Trần Xuân An cũng đã dày công nghiên cứu về đề tài này, và đã có tham luận trong hội thảo khoa học tại Huế (2002). Ông cũng đã xuất bản bốn (04) đầu sách cùng một đề tài, như sau:


1 - “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng”(biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 2008.

2 - “Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp”(từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.

3 - “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), một người trung nghĩa – khảo luận về một vài khía cạnh sử học”, 2002 & 2003, Nxb. Thanh Niên, 9-2006.

4 - “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)”, truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004.


Tác giả nghiên cứu Trần Xuân An còn hình thành một tập tư liệu“Những trang Đại Nam thực lục về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp…”, Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001


Bốn đầu sách đã xuất bản trên đã được giới thiệu trên nhiều báo chí khi mới được ấn hành. Đặc biệt, đầu sách được Trần Xuân An viết sau cùng, trong bốn đầu sách đó, đã được GS. Đinh Xuân Lâm nhận xét: “Ngay mở đầu bộ sách, tác giả Trần Xuân An đã cho biết ông là nội hậu duệ thế hệ thứ năm (...) Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng bộ sách, người đọc có thể nhận thấy tác giả bộ sách đã bảo đảm chặt chẽ tính khoa học cần có cả về nội dung và phương pháp” (bài “Chiêu tuyết cho Nguyễn Văn Tường”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số tháng 5 (348) 2005, tr. 71 – 73).


Tạp chí  Xưa & Nay trân trọng giới thiệu.


Tạp chí Xưa & Nay

 

                                        


ą
Trần Xuân An,
07:03, 27 thg 9, 2020
ą
Trần Xuân An,
07:03, 27 thg 9, 2020
Comments