Trần Xuân An - NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH, LIÊN TƯỞNG (thơ)


Tập thơ 17 + bài 18
NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH,
LIÊN TƯỞNG
Trần Xuân An

1. TIỂU SỬ

trong thế kỉ văn và kỉ yếu
cùng nhân vật chí… – ghi bia chăng?
bao đầu sách một đời, ai lược?
di tích, thảo nào bị hiểu lầm!

bia mộ xưa, đơn dòng chữ khắc
nhưng nghiêm, Thực lục, biên bằng tâm…
sách tôi viết, soạn, nguyên danh mục
tiêu chí nghìn năm vượt xoáy trầm

2. NGƯỜI XƯA

xưa đục: bia đăng khoa nghĩa tướng (1)
cắt lìa: Liệt truyện nhóm ngoài tầm
bao người nữa, mộ bia xiềng xích
dân chủ, gõ vào những lặng câm

dân chủ, mặt trời soi, cũng rõ
trăng kia, nhân loại đã in chân
đục và cắt, cái nhìn sao trọn
may Thực lục nguyên, giữa sáng ngần

tiêu chí ngàn năm là giữ nước
đem sinh mệnh, đối phó xâm lăng
luận anh hùng, khác chi trung nghĩa
chết đảo đày, thương nước nhớ dân

3. SỐNG CHẾT VỚI SÁCH

mình trải cả đời cùng phím bút
lòng như ai, gắng giữ tròn tâm
che trăng, rằm lại, nhưng đầu sách
thất lạc giữa đời là bặt tăm

so sánh bất ngờ, liên tưởng ngộ
bật cười ơi hỡi bỗng trầm ngâm
bao người muôn thuở, mình đương kiếp
cũng đọc trọn nhau, đừng lạc lầm

4. GIỚI CẦM BÚT, SÁCH, SINH MỆNH, MỘ CHÍ

mọi tác giả đều in tiểu sử –
là ghi bia – đã soạn nhiều lần
dựng trong mấy bộ sách chung nữa
nhưng chết chắc gì đủ nghĩa trang!

sách sống tuổi đời, sống vượt chết
sống tờ sinh mệnh, ngôi nhà thân
sống bia tiểu sử, lăng hay mộ (2)
chung sống nghĩa trang, sống thế gian.

T.X.A.
sáng 12 & 13
& tối 14-8-2017 HB17

(1) Thời Cần vương, kể từ tháng 7-1885
(2) Hiện nay, trong ngôn ngữ bình thường hằng ngày, mộ có thành quách chung quanh, được gọi là lăng; mộ chỉ có nấm mồ thì vẫn được gọi là mộ (mồ, mả).


.


ą
Trần Xuân An,
03:08, 15 thg 8, 2017
Comments