Trần Xuân An - BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI (thơ)


Có thể xem như đối thoại cùng cố thi sĩ Chế Lan Viên:

Tập thơ 17 + bài 10
BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI
Trần Xuân An

ta là ai? Từ đâu? Về đâu?
nghiệp trong bụi mầm? Hương linh trong gió?
nếu linh hồn, thì đã qua cầu
ăn rồi cháo lú

nghiệp chỉ là bụi lửa
thắp nến luân hồi?
hay hồn quên kiếp cũ đầu thai?

ta là bụi nghiệp cũ còn đây
hay hồn xưa mang nghiệp
cũng quên tiền kiếp, không là tiền kiếp

ta là ai? Từ đâu? Về đâu?
ngoài nghiệp cũ, ta kiếp này, kiếp kia, khác biệt
khắc khoải nghìn xưa, bình tâm nhé, lẽ mầu

khắc khoải ấy vượt qua, sẽ qua núi cao biển sâu
hiểu ta vì ai? Gieo nhân cho đời hái quả
vì mình, cũng vì nhau
thoáng nay đẹp nghìn sau.

T.X.A.
trước 10:30, 24-07-2017 HB17

———-

HAI CÂU HỎI
Chế Lan Viên

    “Ta là ai?”, như ngọn gió siêu hình
    Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
    “Ta vì ai?” khẽ xoay chiều ngọn bấc
    Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.

Nguồn: “Chế Lan Viên toàn tập”, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)
Nguồn: thivien net

.

ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1911113672495908


KHẮC CHẾ LẪN NHAU,

THÌ NÊN ĐỒNG QUY VÀO TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC,

LẤY TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC LÀM TRUNG TÂM

 

Tín ngưỡng Tổ Tiên Trời Bụt Việt Nam có từ ngàn xưa, còn tồn tại đến muôn đời. Tín ngưỡng dân tộc này, một cách mặc nhiên, đã và đang hoà giải dân tộc thời Hậu Chiến hiện nay. Không một tôn giáo, ý hệ ngoại nhập nào có thể đảm đương được vai trò hoà giải ấy, bởi vì ít nhiều đều khắc chế lẫn nhau, và đều là ngoại lai. Phật giáo Việt Nam, Thiên Chúa giáo Việt Nam (hai dạng hữu thần) và Cộng sản Việt Nam (vô thần) đều phải đồng quy về tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam.

 

T.X.A.

26-7-2017
.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/bui-mam-linh-hon-dau-thai/chao-trang_chao-lu_google-search.jpg?w=300
.
Ảnh minh hoạ: google search


.

ĐỐI THOẠI VỚI CHẾ LAN VIÊN
VỀ “HAI CÂU HỎI”
Trần Xuân An

Ta là ai? Tia nghiệp thắp nến luân hồi *
húp cháo lú, đầu thai, đều quên kiếp cũ **
Ta vì ai? Gieo nhân, quả đời tay ủ
vì nhau, thoáng này còn chín đẹp xa xôi.

Bis

Ta là ai? Nghiệp thắp nến luân hồi
cháo lú, đầu thai, kiếp xưa quên tất
Ta vì ai? Gieo nhân, nâng quả mật
vì nhau, thoáng này, còn ngọt xa xôi.

T.X.A.
24 & 25-07-2017 HB17

—————–
(*) A-lại-da-thức, cái thức này không phải là linh hồn bất tử, thường hằng của mỗi cá thể con người còn lại sau khi thân xác chết đi. Thức mang nghiệp và đi vào một danh sắc mới để hình thành một kiếp mới. Không tiếp nối như linh hồn đầu thai nhưng cũng không đoạn diệt giữa kiếp trước với kiếp sau: trung đạo.
(**) Khái niệm hồn, linh hồn (bất tử) đối với nhiều nền văn hoá Đông, Tây, kể cả tín ngưỡng dân gian Việt Nam, vốn quen thuộc, dễ tiếp nhận hơn. Ngay Phật giáo phổ thông Việt Nam mình cũng quan niệm vậy, gọi là hương linh. Và do đó, phải có bát cháo lú ở sông Nại Hà cõi âm để quên kiếp cũ khi đi đầu thai. Như vậy hương linh vẫn thuộc kiếp cũ nhưng đã quên hẳn hương linh cũ, kiếp cũ để đầu thai. Nó là nó đồng thời khác hẳn nó.
T.X.A.

.
Đã đăng trên Facebook
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1911113672495908
.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-trang-4-tiep-theo-tranxuanan-writer-net/bui-mam-linh-hon-dau-thai/txa_doi-thoai-voi-CLV_24-7hb17.jpg?w=400
.


ą
Trần Xuân An,
02:23, 24 thg 7, 2017
ą
Trần Xuân An,
02:48, 25 thg 7, 2017
Comments