Trần Xuân An - BỐN CÂY NHANG TỨ HƯỚNG MỘ ANHBỐN CÂY NHANG TỨ HƯỚNG MỘ ANH
Trần Xuân An

— tưởng nhớ anh Võ Thìn —

thấm những nhà thơ thân: tình bạn
ít viết, anh sống thơ suốt đời
thơ về anh, nắng sông Thạch Hãn
anh dễ thương như thơ đất trời.

T.X.A.
06:25 – 07:30, 16-03-2016 (HB16)

Comments