Trần Xuân An - PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG 1945 – 1954 – 1975PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT
Trần Xuân An
80)
 
Trần Xuân An - Kẽ sống (thơ về địa danh Khe Sanh) (thơ)  26-6-2016 (HB16)
81) 
Trần Xuân An - BÀNG HOÀNG VỀ BÁC HỒ (thơ) 03-7-2016 (HB16)
82) 
Trần Xuân An - Đọc lại 4 bản Di chúc quá tả của Bác Hồ (thơ) 06-7-2016 (HB16)

85) 
Trần Xuân An - Chùm thơ ba bài về các chiếc áo ngoại lai  (thơ) 11 -- 18-7-2016
86) 
Trần Xuân An - LỊCH SỬ LÀ CHUYỆN ĐÃ RỒI! (thơ) 15-7-2016 (HB16)

88) 
Trần Xuân An - NGÀY 20-7, THỜI HẬU CHIẾN (thơ) - 20-7-2016 (HB16)
89) Trần Xuân An - Bản chất, còn tìm ở đâu? &
THÁNG BẢY VỚI NGƯỜI SỐNG - (thơ) 25-7-2016 (HB16)

90)
 Trần Xuân An - Lời của những oan hồn bị "sát tả" 
(thơ) 02-8-2016 (HB16) 
91) Trần Xuân An - ĐỨC PHẬT THÍCH CA VÀ VÔ VÀN MÙA SEN (thơ) 07-8-2016 (HB16)
92) Trần Xuân An - Chúa Giê-su phản đế (thơ) 09-8-2016 (HB16)
93) Trần Xuân An - Đức Chúa Giê-su đã bị xuyên tạc thế nào? (thơ) 13-8-2016 (HB16)
94) Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc là gì? (thơ) 13-8-2016 (HB16) 
95) Trần Xuân An - Vu lan Rằm tháng bảy (thơ) 16-8-2016 (HB16) 
96) Trần Xuân An - Vu Lan, hiếu nghĩa y nguyên (thơ) 17-8-2016 (HB16) 
97) Trần Xuân An - VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC (thơ) 19-8-2016 (HB16) 
98) Trần Xuân An - TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG & VĨ THANH HIỀN LƯƠNG (thơ) 19-8-2016 (HB16)
.


VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG
1945 – 1954 – 1975

.
Bấm vào cụm kí tự PDF đã được link-hoá dưới đây:
.
PDF

.
T.X.A.
26-8-2016 HB16
.

.


Comments