Trần Xuân An - 12C thương nhớLỚP 12C THƯƠNG NHỚ
Trần Xuân An

(nhớ các bạn Thắng, Long, Nhì, Hạnh, Hoà, Tâm, Thịnh, Ánh … lớp 12C Phan Châu Trinh, 1973-1974, Đà Nẵng)

tóc tuổi học trò nay nhuốm bạc
nét mặt không nhoà trong bọn mình
nhìn nhau, mừng sẽ còn gặp nữa
lòng vẫn nguyên thuở Phan Châu Trinh

khác tỉnh thành và khác châu lục
gặp nhau giữa Đà Nẵng bây giờ
ngôi trường cũ đang khi tôn tạo
chụp ảnh nhanh kẻo mất ngày xưa!

bạn giữ được bút xanh giai phẩm
chân dung tâm hồn nhau vẫn còn
thêm ảnh mới và thêm kỉ niệm
trường cũ đậm hơn niềm tạ ơn

tạ ơn trường cho nhau tình bạn
áo trắng tinh, mọi thứ trắng tinh
màu học trò đôi khi muốn khóc
sau bao năm bụi khoả chúng mình!

T.X.A.
09-9-2016
.

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/09/txa_12c-pct_thang-6-2015_da-nang.jpg?w=350

Comments