Trần Xuân An - BÀI MỚI VIẾT 4 (trang 4 - tiếp theo 'site' tranxuananwriter)


CẬP NHẬT 11-03-2016 (HB16): 

BÀI MỚI VIẾT WEBSITE HIỆN HÀNH

 (www.tranxuanan-writer.net  &  www.tranxuanan-poet.net):


62) Trần Xuân An - HỒN XƯA QUÊ MẠ (thơ)  --- đăng ngày 08-03-2016 (HB16)
63) Trần Xuân An - THỬ TRẢ LỜI BÀI BÁO CỦA NHÀ BÁO KÌ CỰU PHAN QUANG (khảo luận) - 06 & 07-03-2016 --- đăng ngày 12-03-2016 
64) Trần Xuân An - BỐN CÂY NHANG TỨ HƯỚNG MỘ ANH ---
đăng ngày 16-03-2016 (HB16) 
65) 
Trần Xuân An - BỐN BÀI THƠ VỀ PHẬT GIÁO VÀ CỤ HỒ VỚI ĐẢNG VIỆT NAM --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
66) Trần Xuân An - CẢM NGHĨ VỀ LỊCH SỬ VÀ NHÀ YÊU NƯỚC QUỐC GIA CHỦ NGHĨA: PHAN CHÂU TRINH  --- đăng ngày 25-03-2016 (HB16) 
67) 
Trần Xuân An - NGHĨ THÊM VỀ PHAN CHÂU TRINH (1872-1905-1926), NHÀ CÁCH MẠNG QUỐC GIA CHỦ NGHĨA MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC  --- đăng ngày 28-03-2016 (HB16)      
68) Trần Xuân An - KHỦNG BỐ, THẢM SÁT – LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH LÀ DÂN LÀNH  --- đăng ngày 30-03-2016 (HB16) 
   
69) Trần Xuân An - NGƯỠNG (thơ)   --- đăng ngày 01-04-2016 (HB16)    
70) Trần Xuân An - HỒN ĐẤT NƯỚC ĐỈNH HẢI VÂN (thơ) --- đăng ngày 07-04-2016 (HB16)    

---  
Mười bài thơ mới viết của Trần Xuân An trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM  ---


71)
 
Trần Xuân An - Quê ở: Tân Sơn Hoà (thơ) --- đăng ngày 28-04-2016 (HB16)    
72) Trần Xuân An - Biển nhiễm độc lợi ích của quỷ (thơ) --- đăng ngày 20-05-2016 (HB16)
73) Trần Xuân An - Bốn bài thơ song ngữ viết tặng ông Barack Obama, tổng thống Mỹ (thơ) --- đăng từ ngày 23-5 đến 31-5-2016 (HB16)  + 01 bài viết thêm
74) Trần Xuân An - DĨA XÔI ĐẬU & NÉN NHANG 
(thơ) --- đăng từ ngày 06-6-2016 (HB16) 
75) Trần Xuân An - Vài ý kiến về bài viết "... Thánh chiến hay ngụy thánh chiến ..." của Trần Minh Thảo  06-6-2016 (HB16)
76) 
Trần Xuân An - NGÀY THƠ CA CHIẾU THẲNG  09-6-2016 (HB16) 
77) Trần Xuân An - Ý KIẾN VỀ BÀI "CHUYÊN CHÍNH TẤT YẾU LÀ VÔ CHÍNH PHỦ" 11-6-2016 (HB16) 
78) Trần Xuân An - “Cành hoa sen” khác với “cành hoa sen cạn”! & năm bài thơ  14-6-2016 (HB16)

--- Thơ đăng trên TTTĐT. Hội Nhà văn TP.HCM.  20-6-2016 (HB16)

79)
 
Trần Xuân An - NGHĨ VỀ QUÂN ĐỘI VÀNG, QUÂN ĐỘI ĐỎ  20-6-2016 (HB16)
80) 
Trần Xuân An - Kẽ sống (thơ về địa danh Khe Sanh) (thơ)  26-6-2016 (HB16)
81) 
Trần Xuân An - BÀNG HOÀNG VỀ BÁC HỒ (thơ) 03-7-2016 (HB16)
82) 
Trần Xuân An - Đọc lại 4 bản Di chúc quá tả của Bác Hồ (thơ) 06-7-2016 (HB16)
83) 
Trần Xuân An - TỰ NGHĨ VỀ HAI BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH  09-7-2016 (HB16)
84) 
Trần Xuân An - HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆ  11-7-2016 (HB16) 
85) 
Trần Xuân An - Chùm thơ ba bài về các chiếc áo ngoại lai  (thơ) 11 -- 18-7-2016
86) 
Trần Xuân An - LỊCH SỬ LÀ CHUYỆN ĐÃ RỒI! (thơ) 15-7-2016 (HB16)
87) Toà Trọng tài thường trực phán quyết về “Đường 9 vạch”… (hình ảnh)  12-7-2016 (HB16)
88) 
Trần Xuân An - NGÀY 20-7, THỜI HẬU CHIẾN - 20-7-2016 (HB16)
89) Trần Xuân An - Bản chất, còn tìm ở đâu? &
THÁNG BẢY VỚI NGƯỜI SỐNG 25-7-2016 (HB16)


--- ĐỌC LẠI THƠ MÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH ĐỎ – VÀNG Ở NƯỚC TA 27-7-2016 (HB16)90) Trần Xuân An - Lời của những oan hồn bị "sát tả" -
02-8-2016 (HB16)
91) 
Trần Xuân An - ĐỨC PHẬT THÍCH CA VÀ VÔ VÀN MÙA SEN 07-8-2016 (HB16)
92) Trần Xuân An - Chúa Giê-su phản đế09-8-2016 (HB16)
93) Trần Xuân An - Đức Chúa Giê-su đã bị xuyên tạc thế nào? - 13-8-2016 (HB16)
94) 
Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc là gì? 13-8-2016 (HB16)
95) Trần Xuân An - Vu lan Rằm tháng bảy - 16-8-2016 (HB16) 
96) 
Trần Xuân An - Vu Lan, hiếu nghĩa y nguyên 17-8-2016 (HB16)
97) Trần Xuân An - VU LAN, HIẾU VỚI DÂN VÀ NƯỚC 19-8-2016 (HB16)
98) 
Trần Xuân An - TÔI LÀ BẾN HẢI HIỀN LƯƠNG & VĨ THANH HIỀN LƯƠNG 19-8-2016 (HB16)

--- PDF 16 BÀI THƠ MỚI VIẾT VỀ CHIẾN TRANH ĐỎ - VÀNG 
 19-8-2016 (HB16)

99) 
Trần Xuân An - QUÊ BÙN & NÊN TÔN TRỌNG CHỮ NGHĨA VÀ Ý TỨ TRONG NGUYÊN TÁC BÀI CA DAO… & 
MỖI NGƯỜI: SEN TINH ANH & BÙN THỂ PHÁCH (2 bài thơ & lời bình một bài ca dao) - 29-8 & 01-9-2016 (HB16)
100) Trần Xuân An - NỖI NIỀM TIM SEN - 30-8-2016 (HB16)

--- 101) DI CHÚC VIẾT SỚM CỦA TÁC GIẢ (03-9-2016 HB16)

102) 
Trần Xuân An - 12C thương nhớ (thơ) (09-9-2016 HB16)

--- Thơ đăng trên TTTĐT. Nhà văn TP.HCM. (6 bài) 
12.9.2016-11:00

Thông tin:

LẦN THỨ 105 NGÀY SINH GS. TRẦN VĂN GIÀU, NHỚ SỰ NHẬN ĐỊNH LẠI VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)
 (16-9-2016 HB16)

103) Trần Xuân An - Người yêu là đầm sen
(thơ)  (20-9-2016 HB16)
104) Trần Xuân An - Quan Âm Thị Kính và nhân quả - Chùm thơ về đề tài Phật giáo -  (thơ)  (20-9-2016 HB16)
105) Trần Xuân An - Tất yếu và tự do, khổ đau và hạnh phúc -  (thơ)  (23-9-2016 HB16)
106) Trần Xuân An - Chưa từng có người cộng sản -  (thơ)  (24-9-2016 HB16)
107)

.TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 17 
(TRONG 38 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 17 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 4 TRONG 4 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

___________________________________

Đ Ộ C   Ậ P   Ậ ,  
Á T   Ọ 
công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả, 
11-2016 đến 6-2017 (HB17)   

http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc
 

https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-thu-17_muc-luc )

__________________________________


Trần Xuân An - CHÚ GIẢI & NGHI THỨC: TÍN NGƯỠNG TỔ TIÊN, TRỜI BỤT
Trần Xuân An - Hoà giải dân tộc vẫn tự hào dân tộc (1 bài thơ)
Trần Xuân An - TẤT YẾU & LẠC QUAN (1 bài thơ, 18-7-2017 HB17),
Trần Xuân An - MẶN THƯA VỀ CHAY (1 bài thơ, 19-7-2017 HB17)

Ghi chú CÁC BÀI THƠ MỚI BỔ SUNG ở txawriter.wordpress.com:
(XEM CỘT DỌC BÊN TRÁI, theo thứ tự cập nhật từ dưới lên trên)
5) Tập thơ 17 + Bài 1: DÂY HOA MƯỚP ĐẮNG VÀ LỌ GỐM 23.07.2017
4) Tập thơ 17 + Bài 8, bài 9: 20-7-2017, Cầu Ý Hệ & Gỗ màu đất, nước màu trong (2 bài thơ) 22.07.2017
3) Tập thơ 17 + Bài 6, bài 7: TẤT YẾU & LẠC QUAN (thơ), MẶN THƯA VỀ CHAY (thơ) 21.07.2017
2) Tập thơ 17 + Bài 3, bài 4, bài 5: Ba bài thơ về cốt lõi hiện thực và PHẬT, CHÚA, TRỜI, BỤT 18.07.2017
1) Tập thơ 17 + Bài 2: HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC (1 bài thơ) 10.07.2017

Trần Xuân An - BỤI MẦM, LINH HỒN ĐẦU THAI (1 bài thơ, 24-07-2017 HB17)
Trần Xuân An - CHIÊU TUYẾT LÍNH ĐỎ, LÍNH VÀNG & GHI CHÉP MỘT CÂU HỎI
                                                                     (2 bài thơ, 27 & 28-7-2017 HB17)
Trần Xuân An - THƯA CÁC BÁC TIỀN BỐI (1 bài thơ, 30-7-2017 HB17)
Trần Xuân An - THOÁT CHIẾC CẦU Ý HỆ LỊCH SỬ (1 bài thơ, 01-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - HAI CÂU & NGÂM KHÚC (2 bài thơ. 02 & 04 & 05-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - BỖNG HIỆN RÕ LĂNG BÀ HỌC PHI (1 bài thơ, 06-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - NGẪM VỀ CÁC BIA MỘ DI TÍCH, LIÊN TƯỞNG (1 bài thơ, 12 & 14-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - NỖI NHỚ CÔ GÁI THUỞ ĐÓ BÂY GIỜ (thơ) (1 bài thơ, 18-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - SỬ TRONG RẰM THÁNG BẢY (thơ) (1 bài thơ, 19-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - KHÉP LẠI VẤN NẠN 1945-1975 (luận, 21-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - THUỞ ẤY, MIỀN NAM  (1 bài thơ, 28-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - GIÁ MẶC CẢ CỦA NGA XÔ (1 bài thơ, 29-8-2017 HB17)
Trần Xuân An - Chùm thơ 8 bài cuối tập Chiếc cầu Chiến Tranh Lạnh (cuối 8 & đầu 9-2017)


12-09-2017 (HB17):

TRÂN TRỌNG MỜI ĐỌC TẬP THƠ THỨ 18 
(TRONG 39 ĐẦU SÁCH CỦA TRẦN XUÂN AN + 1 SƯU TẬP SỬ LIỆU TỪ ĐNTL.CB.)

TẬP THƠ THỨ 18 NÀY LẠI CHÍNH LÀ ĐẦU SÁCH THỨ 5 TRONG 5 ĐẦU SÁCH VỀ ĐỀ TÀI HOÀ GIẢI DÂN TỘC CỦA TÁC GIẢ

.
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/phat-hanh-tap-tho-chiec-cau-chien-tranh-lanh/Bia-sach_JPEG.jpg?w=400

(phần 1 & phần 2, gồm 60 bài thơ)Trần Xuân An - HOÀ GIẢI LÀ KÊU ĐÒI 
(thơ, viết sau khi phát hành “Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh") - 25-9-2017 HB17
Trần Xuân An - 7 bài thơ sau tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh
Trần Xuân An - MỘT SỐ Ý KIẾN NGẮN VỀ HỘI NGHỀ NGHIỆP & CHÍNH ĐẢNG - trước ngày 28-10-2017 HB17
Trần Xuân An - 23 bài thơ phần 2 tập thơ Chiếc cầu Chiến tranh Lạnh (trọn vẹn 2 phần gồm 60 bài thơ)
Trần Xuân An - Kính gửi hai đạo diễn điện ảnh Ken Burns và Lynn Novick
Trần Xuân An - VIỆT MINH & GIẢI PHÓNG, CHIÊU BÀI GIẢ, GIÁ TRỊ THỰC?


22-03-2018
Bốn năm Chữ Thập Đỏ  

(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 19) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., 10-2017 đến 3-2018 (HB18)  Mới nhất!
https://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41
http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/bon-nam-chu-thap-do_tap-tho19-tren-41

https://txawriter.files.wordpress.com/2018/03/tap-tho-19_09-3hb18.jpg?w=40015-7-2018 HB18

TRONG TÔI 
BẾN HẢI & THẠCH HÃN


tập thơ – đầu sách thứ 7 về đề tài hoà giải dân tộc của Trần Xuân An
(không kể tập thơ tình cảm “Tuổi nhớ”, nxb. VHVN., 12-2016), tại FACEBOOK:


http://www.tranxuanan-poet.net/danh-muc-tac-pham-txa/tap-tho-trong-toi-ben-hai-va-thach-han
https://txawriter.wordpress.com/2018/07/04/t-x-a-da-viet-va-cong-bo-tap-tho-thu-xx-dau-sach-thu-7-hoa-giai-dan-toc/03-11-2018
tập thơ thứ XXI/43
DANH DỰ
(tính về thể loại thơ: đây là tập thơ thứ 21) -  công bố tại Facebook & các điểm mạng của tác giả..., từ 29-7-2018 đến 23-10-2018 (HB18)  Mới nhất!

Trang con (79): Xem Tất cả
Comments